nagrania z drona Dolny Śląsk

Co możemy

Nasza oferta


  1. Tworzymy dokumentację filmową (fotograficzną) inwestycji budowlanych, przemysłowych, infrastrukturalnych. Nasze drony uchwycą i zanotują postęp i przebieg prac, pomogą w nadzorze, kontroli poprawności prowadzonych działań, w ewaluacji zakończonych zadań i tworzeniu dokumentacji inwestorskiej. Dajemy doskonałe narzędzie szybkiej prospekcji trudnodostępnych obiektów i obszarów, np. długich ciągów inwestycyjnych jak: liniowe wykopy pod gazociągi, wodociągi, magistrale gazowe i energetyczne, budowa szlaków komunikacyjnych oraz monitoringu szerokopłaszczyznowych wykopów ziemnych lub budowli wysokościowych.
  2. Dostarczamy materiały pozwalające wykryć i rejestrować zagrożenia oraz ich skutki związane np. kataklizmami (z powodziami, suszą, wichurami, osunięciami gruntu, pożarami), atakami szkodników, zanieczyszczeniami środowiska, zmianami w morfologii terenu i biotopu itp.
  3. Dostarczamy materiały dla archeologii lotniczej - na podstawie zdjęć lotniczych i ich analizy ułatwiamy odnajdywanie zaginionych śladów ingerencji ludzkiej, obiektów osadniczych, militarnych, przemysłowych, ciągów komunikacyjnych itp., także niewidocznych na powierzchni terenu.
  4. Prowadzimy rejestrację z powietrza pojedynczych obiektów lub ich kompleksów dla celów dokumentacyjnych, inwentaryzacyjnych np. dla oceny stanu całości lub tylko wybranych elementów (konstrukcje wysokościowe, maszty, wieże, turbiny wiatrowe, obiekty i zespoły mieszkalne, urbanistyczne, przemysłowe, zabytkowe, przyrodnicze, itp.).
  5. Tworzymy nagrania o charakterze reklamowym, edukacyjnym i promocyjnym (np. obiekty, miejscowości, trasy i obszary turystyczne, atrakcje przyrodnicze, obiekty zabytkowe itp.).
  6. Nagrania filmowe i zdjęcia z drona możemy kompleksowo uzupełnić zarówno filmami, jak i klasyczną dokumentacją fotograficzną wykonywanymi z poziomu gruntu.
  7. Możemy przeprowadzić rejestrację zarówno jednorazowo, działać przez ustalony okres lub tworzyć materiały w wyznaczonym cyklu czasowym.
Sprawdź czego nie możemy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

Sposób prowadzenia zlecenia jest wynikiem dokładnych, indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym. Określamy precyzyjnie cel, ustalamy zakres prac, określamy ewentualne niebezpieczeństwa lub strefy wykluczone, czas wykonania i dobieramy adekwatny do warunków sposób realizacji. Fazę wykonawczą poprzedza stworzenie scenariusza, który zawsze uwzględnia Państwa sugestie i oczekiwania.

Na miejsce prospekcji dojeżdżamy własnym transportem. Z racji na siedzibę firmy działamy przede wszystkim na obszarze województwa dolnośląskiego, ale jesteśmy otwarci na zlecenia na terenie całego kraju.

71 329 70 23 :: 604 796 869

Formy i sposób przekazania materiałów końcowych:

  • Możemy dostarczyć surowe nagrania bez obróbki montażowej - pozwala to archiwizować materiały o charakterze dokumentacyjnym bez zbędnych dodatków i kosztów przetwarzania lub użyć nagrany materiał jako tworzywo własnych produkcji.
  • Produkt dostarczamy jako efekt postprodukcji z doborem scen, montażem (w tym montażem łączącym ujęcia filmowe, zdjęcia i grafikę), napisami (także w językach obcych), muzyką (także dedykowaną - tworzoną indywidualnie dla Klienta). Stopień przetworzenia materiału jest oczywiście uzgadniany z Państwem wcześniej.
  • Pliki wynikowe na życzenie konwertujemy do formatów obsługiwanych przez popularne urządzenia i aplikacje do odtwarzania video. Przekazujemy je na zewnętrznych nośnikach pamięci lub wysyłamy poprzez Sieć (aplikacje transferowe, nasz serwer ftp, wskazane serwery ftp Klienta).

DOKUMENTACJA

inspekcje techniczne z drona tanio

MEDIA

inspekcje terenu z drona tanio

PROMOCJA

dozór z drona

Profesjonalne filmy i fotografie lotnicze

KONTAKT

BIURO - 50-214 Wrocław, ul. Kaszubska 9B

TELEFONY: 71 71 329 70 23 :: 604 796 869

DELFA DRONY jest marką firmy DELFA Robert Szwed
© 2018 Delfa Robert Szwed

www.delfa.pl

DANE FIRMOWE

DELFA Robert Szwed
52-007 Wrocław, ul. Pomorska 4/24

REGON: 931188879
NIP: 899 136 11 62