badania wykopaliskowe wrocław

Badania i publikacje

Niezależnie od rodzaju, miejsca i przyjętej metody, badania archeologiczne mają charakter bezpowrotnie niszczący. Ratowane i zabezpieczane są zabytki ruchome lub elementy architektury, natomiast towarzyszący im kontekst nawarstwień ziemnych z zawartymi w nim informacjami ulega destrukcji podczas eksploracji. Dokumentacja archeologiczna oraz wydobyte zabytki stają się więc ostatnim, a często jedynym źródłem wiedzy o danym obszarze. Z tego powodu zasadnicze znaczenie ma jak najdokładniejsze, metodyczne gromadzenie i rejestrowanie wszystkich możliwych informacji na stanowisku. Zebrane dane publikuje się w formie sprawozdań naukowych.

Stanowią one nieodzowny, finalny etap wszystkich prac wykopaliskowych oraz podstawowy materiał do dalszych badań i poznania naszej przeszłości.

 • Kmiecik P., Szwed R.
  2018 Wystrój kamieniarski opactwa na Ołbinie w świetle najnowszych odkryć archeologiczno-architektonicznych na terenie byłego szpitala im. Józefa Babińskiego we Wrocławiu, [w:] Od benedyktynów i premonstratensów do salezjanów. Dzieje kościoła i parafii św. Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie, Wrocław – Borowianka, s. 79-85, 333-340.

  Szwed R.
  2013 Dendrochronological and radiocarbon dating of Early Medieval settlements on sites 4 and 5 at Polwica and Skrzypnik site 8, Oława powiat, [w:] Dulinicz M., Moździoch S. (red.) The Early Slavic Settlement in Central Europe in the light of new dating evidence, Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Wrocław, s. 111-131.

  Szwed R.
  2012 Drei Kampagnen auf der Suche nach Bunzlauer Keramik - Ausgrabungen in Bunzlau/Bolesławiec, [w:] Keramik in Mitteldeutschland – Stand der Forschung und Perspektiven, 41. IHS, Dresden, s. 381-396.

  Glinkowska B., Krabath S., Bober-Tubaj A., Bojanowska A., Karpiński M., Olejniczak A., Orawiec T., Puk A., Szwed R.
  2012 U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. / Von den Anfangen der Bunzlauer Keramik. Funde des 15.-17. Jahrhunderts aus einem mitteleuropiaischen Zentrum der Topferei, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Schlesisches Museum zu Gorlitz, Bolesławiec – Moniatowicz Foto Studio.

  Szwed J., Szwed R.
  2011 Nowe odkrycia grobów kultury łużyckiej na stan. nr 1 we Wrocławiu – Stabłowicach. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. LIII, s. 19-30.

  Szwed R.
  2009 Wrocław – ul. Ruska [odkrycia], Silesia Antiqua t. 45, s. 280-281.

  Borowski G., Szwed R.
  2009 Materiały z pracowni garncarskiej z końca XV i początku XVI w. z ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej, Silesia Antiqua t. 45, 161-196.

  Banaś P., Bober-Tubaj A., Glinkowska B., Kutschera J., Orawiec T., Olejniczak A., Puk A., Szwed R. (oprac.)
  2008 Ceramika bolesławiecka z wytwórni Reinholda – Bunzlauer Keramik aus dem Hause Reinhold. Katalog wystawy "Od rzemiosła do sztuki - ceramika bolesławiecka z wytwórni Reinholda", Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Schlesisches Museum zu Görlitz.

  Szwed R.
  2007 Metodyczne aspekty badań osady wczesnośredniowiecznej na stanowisku Ślęza 13, pow. Wrocław, Materiały z Konferencji Konserwatorstwa Archeologicznego: Jurata (8 - 20 V 2005 r.); Wigry (28 - 30 IX 2005 r.); Krynica (30 XI - 3 XII 2005 r.) zorganizowanych przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, red. Laura Bakalarska, Warszawa, Krajowy Ośrodek Badan i Dokumentacji Zabytków, s.342-352.

  Szwed R.
  2006 Ceramika naczyniowa z XVI w. z ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej, Silesia Antiqua t. 43, s. 129-143.

  Szwed R.
  2005 Program badań ceramiki bolesławieckiej, Streszczenia komunikatów i referatów z XIV Śląskich Spotkań Archeologicznych w Polanicy Zdroju (19-21.05.2005), s. 61-62.

  Szwed R.
  2004 Wczesnonowożytna ceramika naczyniowa z ulicy św. Antoniego we Wrocławiu, Wratislavia Antiqua, t. 6, 331-381.

  Szwed R.
  2003 Zespół ceramiki naczyniowej z połowy XV w. z ul. Biskupiej we Wrocławiu, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. XLV, s. 303-307.

  Michnik M., Szwed R.
  2003 Sprawozdanie z badań na stanowisku Ślęza 13, pow. Wrocław w sezonie 2000, Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne, Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000, Warszawa, s. 178-184.

  Szwed R.
  2003 Osada wczesnośredniowieczna w miejscowości Ślęza, stan. 13, pow. Wrocław, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe IAiE PAN, z. 2 Badania na autostradzie A4, cześć I, s. 377-471.

  Bugaj E., Gediga B., Kosicki A., Szwed R., Żygadło L.
  2002 Badania ratownicze na stanowisku Milejowice 19, pow. Wrocław w latach 1999-2001, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. XLIV, s. 235-253.

  Michnik M., Żmudziński M., Szwed R.
  2001 Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku Ślęza 13, woj. dolnośląskie, w latach 1997-1999, Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. Seria B, Raport 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999, s. 246-260.

  Michnik M., Szwed R.
  2001 Badania na stanowisku Ślęza 13, pow. Wrocław w 2000 roku, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. XLIII, s. 527-532.

  Szwed R.
  2001 Badania na terenie średniowiecznego i nowożytnego miasta Kąty Wrocławskie, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. XLIII, s. 593-602.

  Szwed R.
  2001 Zespół wczesnonowożytnej ceramiki naczyniowej z Byczyny, pow. Kluczbork, Silesia Antiqua t. 42, s. 177-189.

  Michnik M., Szwed R., Żmudziński M.
  2000 Badania ratownicze na stanowisku Ślęza 13, pow. Wrocław, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. XLII, s. 505-506.

  Szwed R., Żmudziński M.
  1999 Badania ratownicze stanowiska Ślęza 13, gm. Kobierzyce, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. XLI, s. 563-565.

  Szwed R.
  1997 The Renaissance Pottery in Silesia. Two Main Trends: Local and Nonlocal, [w:] A. Buko, W. Pela (red.) Imported and Locally Produced Pottery: Methods of Identification and Analysis, Warszawa, s. 139-143.

 • August Cz., Chudziak J., Gunia P.
  2011 Temperatura wypału ceramiki budowlanej z późnośredniowiecznego Wrocławia w świetle badań fazowych [w:] Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Materiały z konferencji w Garbiczu 5-6 wrzesień 2008, Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, Zeszyt 4, Zielona Góra, s. 393-405.

  Chudziak J., Czarniak K., Marek L.
  2009 Zarzyca, pow. Strzeliński (średniowieczna ostroga), Silesia Antiqua, t. 45, s. 281-288

  Chudziak J.
  2008 Późnośredniowieczna ceramika budowlana z ulicy Szewskiej we Wrocławiu w świetle badań fizykochemicznych [w:] Kultura materialna średniowiecza w Polsce pod red. Pawła Kucypery i Sławomira Wadyla, Toruń, s. 173-182

  Chudziak J., Gunia P.
  2008 Charakterystyka petrograficzna dwóch zabytków kamiennych ze zbiorów Muzeum Ziemi Szprotawskiej, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. L, s. 342-346.

 • Przykłady dokumentacji fotograficznej zabytków, obiektów, nawarstwień i architektury:

  archeologia we wrocławiu wyprzedzające badania archeologiczne na zlecenie wrocław obsługa archeologiczna inwestycji dolny śląsk zezwolenia konserwatorskie na prace ziemne załatwianie jak uzyskać zezwolenie konserwatorskie na budowę archeolog do wynajęcia wrocław
  firma archeologiczna ceny koszty badań archeologicznych archeolodzy wrocławscy lista wrocławskie pracownie archeologiczne lista firm archeologicznych wycena badań archeologicznych

  Przykłady dokumentacji rysunkowej nawarstwień i obiektów zabytkowych:

  jak zdobyć zezwolenie konserwatorskie wykopaliska na zlecenie wrocławskie dobra firma archeologiczna tanie firmy archeologiczne polecana firma archeologiczna wykopaliska na terenie inwestycji

  Przykłady dokumentacji rysunkowej zabytków ceramicznych:

  znaleziska archeologiczne na budowie archeologiczne badania ratownicze na dolnym śląsku wrocław ekspertyzy archeologiczne wrocław badania archeologiczno-architektoniczne wrocław prace wykopaliskowe na zlecenie firm wytyczne konserwatorskie dla prac ziemnych

  Wszystkie zdjęcia i grafiki są własnością DELFY. Wykorzystanie bez zgody właściciela zabronione.