wykopaliska na zlecenie wrocław

Słowo o archeologii

Archeologia - według najkrótszej definicji to nauka badająca przeszłość człowieka przy użyciu metody wykopaliskowej. Oznacza to, że podstawowym źródłem wiedzy dla badaczy są materialne ślady minionych epok zachowane w ziemi, na jej powierzchni lub w wodzie. Głównie są to pozostałości aktywności człowieka, ale także relikty wszelkich zdarzeń przyrodniczych, które wpływały na bieg naszych losów od zarania dziejów.

obsługa archeologiczna firm Wrocław Dolny Śląsk

Można porównać archeologa do specjalisty, który zna skomplikowany język przeszłości zapisany w ziemi. Ziemia zaś jest księgą, której karty pomału odkrywa, uzupełnia, tłumaczy. Pracę archeologa można również zestawić z pracą detektywa. Z drobnych, rozrzuconych elementów, często ukrytych, w mozolnym dochodzeniu trzeba złożyć przeszłe wydarzenia, ich kolejność, odtworzyć okoliczności, przyczyny, odkryć tajemnice, poznać ludzi, przedmioty-świadków. Archeolog ma jednak zadanie znacznie trudniejsze niż policjant - w jego pracy granice poznania są otwarte. Nie tylko identyfikujemy to co przetrwało. Chcemy i możemy wiedzieć więcej - także o tak ulotnych sferach jak wierzenia, kultura, język, polityka itp. Dlatego interesuje nas wszystko. Każde przebarwienie gruntu, plama, zakłócenie ciągłości warstw w ziemi niesie informację, każda grudka może zawierać ślad-literę, z których rekonstruujemy zdania. Niszczenie nawarstwień ziemnych - przypadkowe czy świadome - jest jak bezpowrotne wyrywanie kart z kroniki. Następuje ono zawsze przy ingerencji w grunt, w którym znajdują się nawarstwienia zabytkowe. Jeśli nie będzie przy tym archeologa - wszelkie informacje zginą na zawsze.

Zabytki archeologiczne to nie tylko przedmioty, ale cały kontekst nawarstwień ziemnych z zawartymi w nich informacjami, a archeolog to nie poszukiwacz skarbów jak głosi stereotyp. Te, jeśli się zdarzą, są cenną, kolorową ilustracją w naszej księdze. Archeolog to skrupulatny rejestrator, interpretator i tłumacz śladów naszych przodków.

Wszelkie inwestycje w Polsce są pod szczególną ochroną konserwatorską, a na terenach objętych pracami ziemnymi i wskazanych przez urząd muszą być prowadzone wyprzedzające badania ratownicze. W zależności od decyzji konserwatorskich mogą to być zarówno regularne wykopaliska, jak i mniej uciążliwe dla inwestorów, sondaże lub nadzory. Ponieważ to inwestor jest stroną aktywną, odpowiedzialną za nieuchronne zniszczenie tego co skrywa ziemia, obecne prawo nakłada na niego obowiązek finansowania badań ratowniczych. Współcześnie archeologia jest więc nauką ściśle towarzyszącą życiu. Uczestniczymy w budowaniu miast, autostrad, obiektów mieszkalnych i przemysłowych. Rejestrujemy i ratujemy zabytki, umożliwiając przy tym normalne funkcjonowanie gospodarki.

Pracownia archeologiczna Delfa od kilkunastu lat specjalizuje się w takich właśnie działaniach. Znajomość procedur, prawa, umiejętność ścisłej i efektywnej współpracy na każdym etapie inwestycji, ogromne doświadczenie, wiedza fachowa i wsparcie najpoważniejszych instytucji naukowych sprawiają, że pomagamy inwestorom najmniejszym kosztem przebrnąć przez ten konieczny, choć kłopotliwy dla nich etap.

archeologia we Wrocławiu